СОЛАРНА ЕНЕРГИЈА

Поставите коментар

Соларна енергија је енергија сунчевог зрачења коју примећујемо у облику светла и топлоте којом нас наша звезда свакодневно обасипа. Сунце је највећи извор енергије на Земљи. Сем непосредног зрачења које греје Земљину површину и ствара климатске услове у свим појасевима, ово зрачење је одговорно и за стално обнављање енергије ветра, морских струја, таласа, водних токова и термалног градијента у океанима. Поступком фотосинтезе се сунчева енергија претвара у биљну масу која на тај начин постаје претворена енергија у целулозу или други облик угљених хидрата. Енергија која потиче из посредног и непосредног сунчевог зрачења се сматра обновљивим извором енергије јер се њеним коришћењем не ремети значајно равнотежа тока материје и енергије у природи.

Сва конвенционална, фосилна, горива су такође један облик енергије сунчевог зрачења. Међутим, ова енергија је акумулирана и у дугим процесима геолошких и хемијских трансформација заробљена под површином Земље у облику нафте, гаса или угља.

Ова енергија се може искористити на разне начине и употребити као топлотна, електрична, хемијска или механичка енергија.

Најједноставнији начин је сакупљање топлотне енергије, помоћу соларних колектора који дају топлу воду или топао ваздух који се могу користити за грејање топле воде за домаћинство, базене, радијаторе или подно грејање. Још у време античких Грка је писац Ксенофонт описао како се паметним грађењем може искористити сунчева енергија за грејање кућа зими. Данас се у зградама топлотна енергија Сунца користи пасивним и активним захватом коришћењем архитектонских и грађевинских техника.

Напредни начин је непосредна производња електричне енергије фотонапонским ћелијама. Овај начин подразумева да се постављањем панела полупроводничких особина и излагањем сунчевом зрачењу непосредно добија електрични напон односно електрична енергија

Advertisements

СВОЈСТВА ЕЛЕКТРОМАГНЕТА

Поставите коментар

Својство електромагнета је да привлачи и држи гвоздене премете када кроз њега тече електрична струја. Састоји се од соленоида, језгра од меког гвожђа и извора струје.

Електромагнет може бити шипкаст, потковичаст и у облику звона – електромагнетна дизалица .

Снага електромагнета зависи од : броја намотаја, јачине струје и  конструкције језгра.

Примењу је се код електромагнетне дизалице, електромагнетног релеја и електричног звонца.

ЕЛЕКТРИЧНИ ГЕНЕРАТОР

Поставите коментар

Електрични генератор је обртна електрична машина која претвара механичку енергију у електричну енергију. Обрнути процес, претварање електричне енергије у механичку енергију, врши се електромоторима.

Фундаментални принцип је да се у затвореном проводнику који се налази у променљивом магнетском пољу индукује електрична струја.

Обртни део, као и код електромотора, назива се ротор, а непомични – статор. Ротор се обрће пошто га погони погонска машина. Извори механичке енергије су најчешће водене и парне турбине.

Код генератора електричне струје, принципијелно разликујемо три врсте:

  • динамо – генератор једносмерне струје
  • алтернатор – генератор наизменичне струје
  • Теслин трофазни генерато.

БИОМАСA

Поставите коментар

Када се говори о биомаси као обновљивом гориву, подразумева се материја сачињена од биљне масе  у виду производа, нуспроизвода , отпада или остатка те биљне масе. Према агрегатном стању, биомаса се дели на  чврсту, течну и гасовиту.

Чврсту биомасу чине остаци ратарске производње, остаци резидбе, биљне маса брзорастућих биљака, а пре свега остаци брзорасућих шума, остаци дрвопрерађивачке индустрије, део селектованог комуналног отпада, остаци примарне и секундарне прераде пољопривредних производа и друго.

Течна биомаса су  биогорива – биљна уља, трансестерификована биљна уља – биодизел и биоетинол.

Гасовита биомаса представља биогас, који може да се произведе  из животињских екскремената и енергетских биљака (силажа кукуруза и траве).

.

ЕГИПАТСКЕ ПИРАМИДЕ

Поставите коментар

Верује се да облик египатских  пирамида представља праисконску хумку од које је, по веровању Египћана, настала земља. Такође се мисли да облик представља сунчеве зраке, а већина пирамида била је обложена углачаним, бљештећим белим кречњаком, да би им дала сјајан изглед кад се посматрају из даљине. Пирамидама су често давана имена која су била у вези са сјајем сунца. На пример, званично име „Закривњене“ пирамиде у Дашуру било је Јужна блистава пирамида, а Сенвосретова пирамида у ел-Лахуну звала Сенвосрет блиста.

Иако је опште прихваћено да су пирамиде били надгробни споменици, постоји трајно неслагање о појединим теолошким начелима која су подстакла њихову изградњу. Једна теорија која се све више прихвата је да су пирамиде пројектоване као нека врста „средства за васкрснуће“; Египћани су веровали да је мрачни део ноћног неба око кога звезде круже физички улаз у небеса, и да је једна од оса која пролази од главне гробне одаје кроз врх Велике пирамиде директно усмерена у центар овог дела неба. Ово сугерише да би пирамида могла бити пројектована као средство за магично лансирање душе умрлог фараона право у пребивалиште богова.

Све египатске пирамиде изграђене су, без изузетка, на западној обали Нила, која је као место заласка сунца повезана с царством мртвих у египатској митологији.

МАЛА ШКОЛА ТЕХНИКЕ

Поставите коментар

Мала школа технике је намењена првенствено  деци и свима који су заинтересовани за : саобраћај, моделарство, макетарство, архитектуру и грађевинарство, информатику , машинство , енергетику, електротехнику и електронику.

Овај блог је осмишљен да помогне ученицима основних школа да на ефикасан и занимљив начин савладају градиво и прошире знање.

Jедан од циљева је да помогне деци при професионалној оријентацији.